Julefest i Norheimsund 4. juledag

Velkomen til å ta med både eigen og vene-familie til skikkeleg julefest
på bedehuset! Du kan sleppa laga eigen middag, men ta med familien til
ei god servering med velsmakande kurdiske rettar. Etter middagen, ca. kl.
17.15, vert det program oppe med andakt ved Eli Tveitane, konkurranse
m.m. og sjølvsagt julesongar med juletregang og ei overrasking til dei
minste til sist!  Hugs påmelding innan 27.12 kl. 10.00 på grunn av middagen.
Meld frå om allergiar. Elles kan folk kome rett til festen oppe ca. kl.
17.15. Velkomen til julefest!