Norheimsund Indremisjon 150 år!

Norheimsund Indremisjon (NIM) markerer 150 års jubileum 23. oktober 2022 med fest i bedehuset. Dessutan vert 150-års jubileumsskriftet klart til lansering på jubileumsfesten.

Jubileumsskriftet
Øystein Ådland har ført pennen med stødig hand til det som vert eit flott jubileumsskrift på nær 100 sider, trykt på godt papir og med foliert omslag. Layout og trykking har Glynt as (Øystese) stått for. Stoffet inkluderer litt om bakgrunnen for oppstarten i 1872, om barne- og ungdomsarbeidet, om song og musikkliv  inkludert ein større bolk om Norheimsund og Øystese Ungdomskor, om samarbeid med kyrkja, om fellesskapsbygging, og om visjon for framtida. Teksten er supplert med rikhaldig foto-materiale, og tek med artige historier, intervju og faksimilar som vi trur speglar både spøk og alvor. Skriftet skildrar det omfattande kristelege kulturarbeidet arbeidet som har pågått i bedehuset over åra, og litt om kva fotavtrykk dette har sett. Mange i bygda vil finna ein av sine nære, kjende eller seg sjølve att i innhaldet, og kanskje reflektera litt over dette etterpå.

Lansering
Boka vert trykt i 300 eksemplar, og lanseringa skjer på jubileumsfesten 23. oktober, minstepris 200 kr/eksemplar. Vi vonar at mange i bygda, både medlemer og andre, kjøper både eitt og fleire eksemplar av boka. Kan dette verta ei meiningsfull julegåve i 2022?
Førehandstinging kan gjerast til Tore Skeie, mobil 900 77 001, trskeie@gmail.com.
(ved evt postsending treng vi namn og postadresse)