Oppdaterte linkar for opptak av tysdagsbibeltimar med Egil Gammelsæter. Øystese Bedehus

Egil Gammelsæter har hatt bibeltimar i Øystese bedehus også i vår. Dette har vært tysdagskveldane klokka 19.30 og også 19.00.. Bibeltimar for hausten er kome igang. Snart er heile Johannesevangeliet gjennomgått.

Opptaka fram til og med desember 2020 er lagt ut på youtube og kan høyrast der. Trykkjer du på video-linken nedanfor kjem du rett til spelelista på youtube der alle bibeltimane som er lasta opp ligg.