Bilete

Norheimsund Indremisjon ynskjer å koma i kontakt med deg som har bilete i tilknyting til indremisjonen/ bedehuset. Me ynskjer kopiar som kan takast vare på for ettertida. Nokon vil me finna plass til i jubileumsbok som er planlagd utgjeven hausten 2022 (NIM 150 år). Nokon kan leggjast på nettsida vår, eller arkiverast som verdifull ressurs for seinare bruk.

Me trur det kan liggja mange verdifulle foto rundt i heimane. Har du eldre eller nyare bilete som du trur har interesse, så ta kontakt med Olav Helleve.