Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte for NIM

Tysdag 16. mars kl. 19.30 i Norheimsund bedehus.

Ein viktig møtestad for å dela tankar om arbeidet og koma med gode innspel til styret.

Årsmøtesaker: val av vararepresentant, budsjett 2021 v/Tore Skeie

Samtale om arbeidet, framhald frå årsmøtet  v/Eli S. Tveitane

  • Erfaringar frå tida med nedstenging i 2020.
  • Satsingsområda 2021, sjå årsmelding

Innleiing om konfirmasjon v/Sølvi Mongstad og Brit Voster

Svært enkel servering

Set av kvelden og ver med på å gjera fellesskapet på bedehuset til slik me ønskjer at det skal vera!  Velkommen til samtale, mat og prat!

Helsing styret for NIM v/Eli S. Tveitane