Årsmøte flytta, Allesamansamling avlyst

Norheimsund indremisjon sitt årsmøte er flytta til fredag 19. februar kl. 18.00. Allesamansamlinga 7. februar er avlyst grunna smittervernrestriksjonar.