Årsmøte for Norheimsund Indremisjon

Velkommen til årsmøte for NIM fredag 5. januar kl. 18.00. Dersom me ikkje kan samlast inntil 50 personar, prøver me å samlast fredag 19. februar kl. 18.00 i staden. Følg med her på sida. Vanlege årsmøtesaker.  Sjå innkalling og årsmelding. Ta med niste og kopp, så får du kaffi, te eller saft! Hugs medlemskontigent for 2021 kr. 250,- per person til betaling på NIM konto nr. 3530.20.31469. Merk betalinga med medlemskontigent 2021 + namnet ditt.