Smittevern på arrangement i regi av Øystese Indremisjon

Koronasituasjonen gjev oss utfordringar for trygg gjennomføring av arrangement og Øystese Indremisjon er bevisst på dette. Situasjonen kan endra seg og dei gjeldande råda frå Folkehelseinstituttet skal følgjast opp. Er du sjuk eller har luftvegssymptom, er du velkomen ein annan dag 😊

For arrangement i Øystese bedehus gjeld fylgjande:
• Håndsprit er plassert ved inngang til hovudsal. Bruk denne!
• Alle som kjem vert registrert ved inngang til arrangement. Det er svært viktig at alle registrerer seg! Dette er for å evt. kunne smittespore. Øystese Indremisjon oppbevarer listene i 14 dagar etter arrangement før dei vert sletta.
• Familiar og personar i same husstand kan sitje saman. Alle andre skal halde god avstand.
• Kollekt vert teke opp via VIPPS #71210 eller bankkonto 5277.31.32186. Ikkje kontant.
• Før og etter arrangement vert dørhandtak, toalett og andre kontaktflater reingjort.
• Følg smittevernreglane, mellom anna ein meters avstand, handvask m.m.

Fakta, råd og tiltak om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider: www.fhi.no

Velkomen til Øystese bedehus!