Ved til sals!

Eit parti ved av or er for sal til inntekt for Norheimsund bedehus. 10 sekker á 60 liter for kr. 500,- (levert). Ta kontakt med Magnar Leiren tlf. 99502836 for avtale. Betal til kontonr. 3530.20.31469 eller Vipps #103415. Merk betalinga med «Nhs b. ved». Kjøp sjølv og tips andre. Håpar på snarleg og god respons!