Søndag 3. mai 2020

Tale over søndagens tekst 4. søndag i påsketiden, Joh. 16, 16-22 v/ Odd Bjarne Skogestad, tidl. leiar av Israelsmisjonen. Skogestad skulle ha talt på Allesamansamlinga i Norheimsund bedehus.  Finn podcasten her på heimesida og noko oppdatering om situasjonen i Israel. Det vert høve til å gje ei gåve til Israelsmisjon sitt arbeid på  Vipps nummer 540789 eller kontonummer 3000 15 24360.

ULIKE FAMILIEOPPLEGG:

Søndagsskolen til opplegg på nett: https://www.youtube.com/channel/UCR-4jhIXhpkVkhBx6HxV-RQ

Chris og Øystein finn du på facebook: https://www.facebook.com/chrisduweproductions/videos/397984107677225/

Awana held fram med opplegg på nett for barnefamiliar, sjå  https://www.youtube.com/channel/UCobXT6WqAbntxE8esB_8hJA/featured

Minne dykk også om å koma saman i mindre grupper, bedehuset er ope for det!

Velsigna søndag!

NIM-styret v/ Eli Tveitane