Forsamlingskoferanse 7. mars

Laurdag 7. mars vert det på ny Forsamlingskonferanse i Norheimsund bedehus! Me ynskjer å utrusta og styrka dei lokale fellesskapa, laga og bedehusa våre, og inviterer difor alle som er engasjert i lokalt arbeid til Norheimsund denne dagen. I tillegg til fellesøkter med undervisning av Gunnar Ferstad, Marit Hårklau Ådnanes og Johannes Olsen, vert det også lokale innslag der me får høyra om arbeidet i fleire av bygdene. Det vert dessutan ei økt med fokustid der du vel ein av følgjande; barne- og ungdomsarbeid, smågrupper eller medvandring. Vidar Sangolt m.fl. leier i lovsong. Det vert servering av middag. Me håpar og trur at Forsamlingskonferansen kan vera med og utrusta, styrka og inspirera bedehusarbeidet i området. Me gler oss til ein fantastisk dag saman. Pris kr 300,-. Påmelding innan onsdag 4. mars. Klikk her for påmelding. Arrangør er IMS.