Vaskehjelp i Norheimsund bedehus!

Vaskedugnaden på bedehuset fungerer fint, men det trengst nye med i dugnadsgjengen. Ein har ansvar for reinhald ei veke om gongen, om lag tre gonger i året. Ta kontakt med Ole Håland (tlf. 97623246) dersom dette kan vere noko for deg. Vanlegvis er det to som deler på ansvaret kvar veke. – husstyret i NIM –