Tru & Trening

Velkommen til nytt semester i T&T (Tru & Trening)! Samlingane i haust blir om lag annankvar tysdag kl. 18.15 – 19.30 i bedehuskjellaren. Dette blir då etter at Kvam Soul Children har hatt si øving. Me startar med litt leike-aktivitetar, har andakt og smågrupper. Datoane for T&T blir som følgjande: 27.august, 10.september, 24. september, 1. oktober, 15. oktober, 29.oktober, 12.november, 26.november og 3. desember. Årsavgift kr. 150,- kan betalast inn på kontonummer 3530.20.63050. Deltakarane får ei handbok med kapittel som høyrer til andaktane der ein kan lesa, gjera oppgåver og øva på bibelvers. Gjerne saman med ein vaksen heime. Boka er fin å ha med på samlingane. Velkomne! Helsing leiarane; Kjell, Geir Johnny, Hans og Mirjam.