Sundagstreff med besøk frå Bibelskolen Fjellhaug

5. mai kl. 11.00 er det klart for nytt Sundagstreff i Øystese bedehus. Kontaktlærar på TeFT Utland ved Bibelskolen Fjellhaug, Heidrun Nes, talar. Ei gruppe elevar frå Fjellhaug deltek med vitnesbyrd og misjonsinfo. Det blir som vanleg mykje song og musikk, kollekt, barnesamling og enkel servering etterpå. Velkomen!