Nytt styre i NIM

På årsmøtet til Norheimsund Indremisjon, fredag 8. februar, vart fylgjande styre valt; Eli Tveitane (leiar), Tore Skeie (nestleiar), Jakob Bjørke, Solveig Norheim, Ole Bjørn Kristensen, John-Sindre Sætrenes (vara) og Herdis Austevoll (vara). Me ynskjer det nye styret lukke til!