Barn og mediebruk

Jarle Haugland er daglig leder i organisasjonen Tro og Medier, en kristen medieorganisasjon som jobber for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen. Å følge Jesus i en verden full av skjermer er en sann utfordring. Kom og hør hva Jarle har å si oss om dette temaet, om hvordan vi kan veilede den oppvoksende slekt. Hvilke utfordringer møter barn og unge, kanskje mer enn vi vet om! Du kan lese mer om Tro og medier sitt arbeid her: https://troogmedier.no/dette-er-tm/
Det blir samtale rundt bordene etterpå. Kollekt til Tro og Medier sitt arbeid.