Medlemsmøte: Fellesskap, utrusting og teneste

Tysdag 29. mai kl. 19.30 i Norheimsund bedehus vert det medlemsmøte, ein viktig møtestad for å dela tankar om arbeidet og koma med gode innspel til styret.
Herdis Austevoll skal ha innleiing om Nådegåver og fellesskapet. Korleis kan ein oppdaga kva Gud har gitt oss å tena med i fellesskapet? Kva er viktig for at eit fellesskap kan vera sunt og velfungerande? Vidare vert det samtale rundt småbord om dette og elles erfaringar me har gjort oss denne våren m.o.t. søndagsmøtene, barneopplegg, tysdagsmøter, barne-og ungdomsarbeidet og kva andre arrangement som er viktig for fellesskapet vårt på bedehuset. Kva tenkjer me er viktig i tida framover? Set av kvelden og ver med å gjera fellesskapet på bedehuset til slik me ønskjer at det skal vera! Velkommen til undervisning, mat og prat!