Dugnad i Øystese

Tysdag 22. og onsdag 23. mai blir det dugnad på Øystese bedehus. Det vert aktivitet både dagtid og kveldstid desse dagane. Gje melding til leiar i husstyret, Erland Brennsæter (tlf. 92289768), om kva tid som høver for deg. Av ting som skal gjerast kan nemnast; utvendig måling av vinduskarmar, spyling/ kosting av mose på tak, rensing av takrenner og nedløp, kosting/ rydding rundt huset, rydding og vasking innandørs, m.m. Me håpar mange har høve til å vere med!