Evangeliet til neste generasjon

Andreas Evensen, leiar for ImF-ung, kjem til oss på temasamling i tysdag 20. februar kl. 19.30 i Norheimsund bedehus. Han skal presentere det nye barne- og ungdomsopplegget AWANA. Me lærer litt om bakgrunnen, tankane bak, kva det går ut på i praksis og får med oss gode tips for oppstartsfasen. AWANA, som kan nyttast både i heimen og forsamlinga, er eit satsingsområde for Norheimsund Indremisjon i 2018. Det er viktig at flest mogeleg av oss kjenner til og vert tende av opplegget så me kan bidra i dette arbeidet på ulike måtar i fellesskapet vårt. Velkommen til samlinga!