Bedehuskveld i Norheimsund

Fredag 13. april kl. 19.00 vert det bedehuskveld i Norheimsund bedehus. Det blir andakt, song, mat, åresal og høve til å gje ei gåve til bedehuset. Alle er velkomne!