Sundagstreff i Øystese!

Velkomen til Sundagstreff i Øystese bedehus 1. oktober kl. 17.00. Det blir andakt av Egil Gammelsæter, song og musikk ved husorkester og forsongarar, dagens profil, konkurranse/ leik, kollekt, misjonsinfo, allsang og fellesskap. Sundagstreff er ei vidareføring av storsamlingane som me kjenner frå før. Det er ei samling for store og små, yngre og eldre. Det blir felles møtedel først, så eige opplegg for borna medan dei vaksne har sitt opplegg. Etterpå blir det enkel servering i sidesalen. Det blir to sundagstreff denne hausten; 1. oktober og 12. november. Velkomen til Øystese bedehus!