Reformasjonsmarkering i Kvam

Me markerer femhundreårsjubileeet her i Kvam på sjøve reformasjonsdagen, 31. oktober 2017, med ei samling i Norheimsund kyrkje kl 19.00 – 21.00. Tema: «Oppdaga Luther noko det er verdt å ta vare på?». Gunnar Innerdal (biletet), førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA Høgskulen, held føredrag. Han har doktorgrad i systematisk teologi og er tilsett i undervisnings- og forskingsstilling ved NLA Høgskulen. Han underviser også i nytestamentleg gresk. Han bur i Ebbesvik på Sotra og er opprinneleg frå Ålvundeid på Nordmøre.
Det vert enkel servering og høve til spørsmål. Samlinga vert avslutta med ei enkel kveldsgudsteneste ved sokneprest Lars Arne Vik. Arrangør er sokneråda i Kvam. Velkomen!