Mange nye bidreg i Øystese Indremisjon!

På årsmøtet i Øystese Indremisjon fredag 3. februar vart det valt nytt styre for ØIM. Harald Kjosås (biletet) vart vald til leiar. Andreas Ølfarnes er nestleiar og Reidun Teigen er økonomiansvarleg. Øvrige styremedlemmer er Stian Kreken Almeland, Bent Inge Bentsen, Egil Gammelsæter og Richard Longo. Anna Mette Hals Klyve er varamedlem. Me er svært takksame for at nye unge krefter har blitt med i styret og ser lyst på framtida til Øystese Indremisjon!

ØIM har i tillegg sett ned ei gruppe på fire personar som skal sjå på vidare bruk av barnehagedelen etter at leigeperioden med Kvam herad går ut om fem år. Representantar her er Hans Atle Soldal, Helga Vestrheim Tolo, Kjell Dysvik og Harald Kjosås. I styret for Øystese bedehus sit Erland Brennsæter, Harald Kjosås og vaktmeister Egil Gammelsæter.