Inspirasjonssamling for smågrupper

Smågrupper i heimane er fint fordi:
• det er fleksibelt, deltakarane kan møtast når det passer, dei bestemmer frekvens på samlingar og kva opplegg dei ønskjer å ha.
• det er enkelt, det krev ikkje lang planlegging eller dyre foredragshaldarar, samlingsstad kan gå på rundgang.
• det er inspirerande, så utruleg gjevanda å dela liv og bibel/bøn med kvarandre, kanskje spesielt om nokon er nytilflytta, også innvandrarar.
• det er strategisk, om me ønskjer nye inn i fellesskapa våre, for det er vel det me vil?!? Det er mykje mindre skummelt å bli med nokon heim enn å gå på offentlege stader, der ein vert observert og plassert.
Det er ein fin plass til å dela tankar, utvikla nådegåver og tenester og oppmuntra kvarandre til leva ut trua i kvardagen og bety noko for kvarandre og andre.
TA MED DEG GRUPPA, OM DU HAR, OG LAT DEG INSPIRERA!

Velkomen til INSPIRASJONSSAMLING for smågrupper
i Norheimsund kyrkje tysdag 31. januar 2017 kl. 19.30, kyrkjelydssalen!

Arr: Agenda1 komiteen i Kvam