Velkomen til inspirasjonssamling

MaritOnsdag 21. september kl 19.00 blir det inspirasjonssamling for leiarar og styre i ulike lag tilknytta Norheimsund Indremisjon. Tema: Eit livskraftig indremisjonsarbeid. Marit H. Ådnanes frå IMS kjem. Velkomen!