Saman på Storsamling!

storsamlingVelkomen til storsamlingar i haust! Ein sundag i månaden vert det samling for alle i familien i Norheimsund eller Øystese bedehus kl. 17.00. Den første samlinga er sundag 28. august i Norheimsund bedehus. Når me er på storsamling, har me lovsong, bibelforteljing, bøn, info om støtteprosjektet og leik før me deler oss. Det er barnepass for dei minste, sundagsskule frå 3-5 åringar, KRIK-samling i idrettshall eller gymsal for dei som er i skulealder. Dei vaksne får undervisning og anna. Så samlast me til god kveldsmat før avslutning! Inviter med deg ein nabo eller vennefamilie og kom! Det er fint å vera i lag! Les meir om storsamling her.