Finansiering av kjøkken i Norheimsund

k4Kjøkkenarbeidet i Norheimsund bedehus nærmar seg slutten, men me manglar framleis ca. 400 000 kr for å få betalt alle rekningar. Årsmøtet bestemte difor at styret får fullmakt til å ta opp lån for å dekkje utgiftene. Men dette lånet må betalast tilbake, og me treng difor hjelp av medlemmer og andre som ynskjer å bidra. Ulike forslag kom opp, som å ha kronerulling, at ein kan utfordre 4 andre til å gi. Det er også mogleg å gi ei gåve som eingangssum, eller ei kan gi ei månadleg gåve. Sjå her.