Bedehuskveld i Norheimsund

k5Fredag 15. april kl. 18.30 blir det bedehuskveld i Norheimsund bedehus. Det blir utlodning til inntekt for nytt kjøken. På programmet står også musikk ved Heims og Nancy Karine Sangolt, andakt ved Harald Voster og mat. Det vert høve til å gje ei god gåve! Alle er velkomne!