Ung messe-storsamling 25. oktober

storsamlingSundag 25. oktober kl. 17.00 slår NIM/ ØIM og Den norske kyrkja saman storsamling og gudsteneste og lagar Ung messe-storsamling i Norheimsund kyrkje. Samlinga vert leia av sokneprest Lars Arne Vik og kateket Marna Roer. Det vert andakt ved Helge Kvamme frå NLM, song av ungdomskoret, kollekt og nattverd. Det blir også eige opplegg for borna. Samlinga vert avslutta med kveldsmat for alle. Velkomen!