Misjonsmøte

imageSundag 12. april kl. 19.00 blir det misjonsmøte i Norheimsund bedehus. Det vert tale ved generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon Rolf Gunnar Heitmann (biletet). Misjonssekretær Odd Bjarne Skogestad deltek også. Det blir misjonsinformasjon og offer. Arrangør er Den Norske Israelsmisjon. Alle er velkomne!