Marit Stokken til Norheimsund

marit stokken plakat 1521. – 26. april blir det møteveke med Marit Stokken frå ImF i Norheimsund bedehus. Det blir møte kvar kveld tysdag – sundag kl. 19.30. Sundag kl. 11.00 er det Storsamling med eige barneopplegg. Lokale musikkrefter deltek. Arrangør er Norheimsund Indremisjon. Alle er velkomne!