Julemesse

NLM_2-RGBLaurdag 22. november vert det julemesse i Norheimsund bedehus. Det blir sal av julebakst og matvarer av mange slag, samt og husflids- og hobbyvarer. Kafeen i kjellaren er open heile dagen. Her kan du kjøpe bl.a. gode rundstykke, festkaker og kaffi. Sal av graut frå ca kl. 13.00. Overskotet frå julemessa går til NLM sitt arbeid i Noreg, Afrika, Asia og Sør-Amerika. I år støttar Julemessa spesielt prosjektet ”Redusering av mor-barn-dødelighet” i Etiopia.

Programmet for dagen ser slik ut:
Kl. 10.00: Julemessa opnar
Kl. 11.30: Åresal
Kl. 12.00: Misjonssamling. Orientering om prosjektet
Kl. 13.00: Salet held fram
Kl. 14.30: Familiesamling m/ åresal og hovudtrekning (barnekoret Shine syng)

Etiopia-misjonær Kjell Håland blir med på samlingane.
Arrangør er Norheimsund, Tørvikbygd og Øystese Misjonssamband (NLM)

Velkomen til julemesse!