Mitt møte med bedehuset…

n-omdomme-bedehus3«Jeg vet at noen blir glad de gangene jeg kommer, men jeg ser det aldri på dem. De sier det heller ikke til meg. Si det, vis det! For meg blir terskelen høyere og høyere for hver gang jeg er så veldig synlig usynlig!» Dette er henta frå eit brev skrive av ei kvinne i sitt møte med bedehuskulturen. Aktuelt tema for alle forsamlingar! Les brevet og delta i debatt på sambåndet.no.