Krik Kvam 20 år!

jubileumsplakat 20Krik Kvam vart starta sommaren 1993 og feirer 20års-jubileum i 2013. Laurdag 28. september kl. 19.00 inviterer Krik til jubileumsfest i Norheimsund bedehus. På programmet står mellom anna: historiske tilbakeblikk, festtale v/ Arne Opsahl-Engen, musikalske innslag, leikar/ konkurransar, koldtbord (med både varm og kal-kun…) og informasjon om Krik si gjevarteneste. Du som har vore medlem av Krik Kvam ein eller annan gong er spesielt velkomen. Festen er gratis, men det vil bli tatt opp kollekt til Krik. Pga. matservering må me ha påmelding. Meld deg på til Vidar Sangolt (epost: vidar.sangolt@imf.no / tlf.: 92444897) eller Bent Inge Bentsen (epost: bentingebe@hotmail.com / tlf.: 99210126) innan 20. september. Velkomen!