Alphakurs

Logo_full_colour_150dpiØnskjer du å snakka med andre om kristendommen? Alpha-kurset er eit ope kurs over 11 kveldar utarbeidd av Nicky Gumbel, frå Holy Trinity Church i London. Kurset gjev innføring i kva kristen tru er. Kvelden startar med kveldsmat, så kjem ei undervisningsøkt og samtale i grupper. Kursbok og hefte følgjer med. Mange har erfart at opplegget er eit godt møtepunkt for samtale om viktige spørsmål. Midt i kurset vert det arrangert ein weekend i nærområdet. Då kan ein kombinera tur ut i det fri med undervisning, samtale og fellesskap. Kurset startar opp i Øystese over nyttår og vil ha undervisarar frå Kvam og Bergen. Arrangørar er kyrkjer og organisasjonar i Kvam, eit felleskristent tiltak for dei ulike bygdene i Kvam. Kontaktpersonar er: Lisbeth F. Oma, sokneprest Lars Arne Vik, Anne L. Bjelland og Eli S. Tveitane. Meir info kjem seinare…