Tid for ny dugnad i Norheimsund bedehus

dugnadTysdag 4. juni og torsdag 6. juni kl. 17.30 – 20.30 (med innlagt kaffipause) er det klart for den tradisjonelle dugnaden med vasking, rydding m.v. Men det skal også gjerast ein del arbeid i salane med nye teppefliser, fornying av podiet, litt maling og snikring m.m. Dette arbeidet byrja 18. mai (sjå biletet) og er berekna å vera ferdig 9. juni. Me tek difor kveldsdugnader tysdag 28. mai og torsdag 30. mai kl. 17.30 – 20.30. Høver det betre på dagtid så er det ok. Ta kontakt Olav Helleve (rag-he@online.no/ tlf. 91122640) dersom du har høve til å møta. Vel møtt!