Klart for bedehusbasar

bedehus-002dFredag 19. april kl. 18.30 vert det basar i Norheimsund bedehus. Inntektene frå basaren går til drift og vedlikehald av bedehuset. Flotte gevinstar vert lodda ut, bl.a. iPad, hekla sengeteppe, Hardangerbestikk, tresnitt, festdrakter, husflidvarer m.m. Det blir andakt ved Herdis Austevoll og song av Nancy Karine Sangolt. Andre stikkord er åresal, hovudtrekning, kaffi og kaker. Det vert loddsal i bedehuset frå kl. 18.00. Alle er velkomne!