Sundagsskule i Øystese

513052726logo_NSSFDenne våren vert det sundagsskule på laurdagar i bedehuskjellaren i Øystese bedehus kl 12.00-13.00. Det er samlingar fylgjande laurdagar: 12. januar, 16. februar, 16. mars og 20. april. Sundagsskulehalvåret vert avslutta med at me tek del på utegudsteneste på skuleplassen på Fykse måndag 20. mai, andre pinsedag, kl 11.00. Etterpå vert det grillfest!
På sundagsskulen gjer me det ein alltid gjer på sundagsskulen: syng saman, deler ei bibelforteljing, tek ein matbit og har leik og moro. Leiarar er Erland Brennsæter, Torunn Klyve Soldal, Helga Vestrheim Tolo, Anne Merete Flekstad Vik og Lars Arne Vik. Arrangør er Øystese Sundagsskule, Øystese Indremisjon og Øystese sokneråd. Vel møtt!!