Seminar om forbønstenesta

Korleis kan me samordna engasjementet vårt til ei teneste der med styrkjer kvarandre og det kan verta til hjelp for andre som treng den tenesta? Karen Midttun er sjukepleiar, tidlegare misjonær i Bangladesh. Ho har vore med og bygd opp forbønstenesta i IMI-kyrkja i Stavanger. Ho vil vera med og dela litt av deira erfaringar i prosessen med å byggja opp forbønstenesta lokalt og vil lytta og tenkja høgt med oss i prosessen vår. Sjølvsagt vert det tid til bøn for og med kvarandre. Det vert seminar fredag 19. oktober kl 19.30 – 22.00 og laurdag 20.oktober kl. 9.30 – 12.30 i Norheimsund bedehus. Alle er velkomne! Arrangør er Storsamlinga (Norheimsund indremisjon og Øystese Indremisjon).