Oppstart for Shine og Junior Ving

Måndag 27. august startar barnekoret Shine opp att. Shine øver kvar måndag kl. 17.30 – 18.15 i Norheimsund bedehus. Koret er for born i alderen 5 år til og med 4. klasse. Nye og gamle medlemmer er velkomne!
Aktivitetsklubben Junior Ving startar også opp denne dagen. Klubben er for dei i 1. – 4. klasse. Junior Ving har samlingar annankvar måndag kl. 18.00 – 19.30 i Norheimsund bedehus. Velkomen!