Tid for dugnad

Det vert dugnad i Norheimsund bedehus også i vår. Oppgåver: vasking, rydding, montering av nye gardiner, maling, bona golv m.m. Tidspunkt: 17.30 – 20.30 med innlagt kaffipause. Oppsette dagar: tysdag 29. mai, onsdag 30. mai, torsdag 31 mai, måndag 4. juni, tysdag 5. juni, onsdag 6. juni. Me ynskjer mest deltaking frå starten, men er takksame for all hjelp. Kanskje nokon ynskjer å arbeide på dagtid? Kontakt leiar i husstyret Olav Helleve (epost: rag-he@online.no/ tlf. 91122640) dersom du har høve til å delta.