Evangeliseringshelg med Open Air Campaigners

Fredag 4. mai og laurdag 5. mai vert det evangeliseringshelg med Open Air Campaigners (OAC) i Norheimsund bedehus. Gateevangelist Hartvig Kloster (biletet) frå Danmark er talar og seminarhaldar. Det vert møte fredag kveld kl. 20.00. Laurdag blir det seminar kl. 10.00 og møte kl. 20.00. OAC er ein verdensomspennande tverrkyrkjeleg evangeliseringsorganisasjon. OAC ynskjer å bringe evangeliet ut til dei som ikkje trur på Jesus og utruste forsamling/ kyrkjelyd og enkeltpersoner til evangelisering. Alle er hjarteleg velkomne!