Klart for ny storsamling

Sundag 23. oktober er det klart for haustens tredje storsamling, denne gong i Norheimsund bedehus. Me får besøk av journalist Johanna Hundvin Almelid. Ho er journalist i avisa Dagen. Temaet for samlinga er «Gud i vårt bilde?». Almelid har skrive boka «Søker: Gud – om åndelig lengsel i vår tid». Det blir også song av barnekoret SHINE. Samlinga startar kl. 17.00. Velkomen!