Bedehusbasaren

Bedehusbasaren til Norheimsund Indremisjon blir i år fredag 29. april kl. 18.30. Loddsalet startar ein halv time før. Andakt ved Tor Øystein Holm. Det blir loddsal i Straumen i veke 14 og på Coop Prix i veke 14, 15 og 17. Har du gevinstar til basaren, kan du ta kontakt med leiar i basarkomitéen, Øyvind Kleven, på telefon 56 55 17 22 eller 95 85 19 74. Du kan óg bruka epost oyvind.kleven@kvamnet.no. Bedehusbasaren er viktig for drifta av bedehuset i Norheimsund. Ta med vener og kjente og kom på basar 29. april!