«Korleis formidla vårt kristne kall til nye generasjonar?»

Dette er tema for Karl Johan Hallaråker sine to bibelføredrag i Norheimsund bedehus onsdag kveld 16. mars. I den første timen blir det sett fokus på det kristne misjonskallet: Misjonsansvar for forkynning og undervisning, diakoni og omsorg. I den andre timen set han fokus på vårt kristne samfunnsansvar i vår tid. Begge timane har høgaktuelle fokus. Det er mange meiningar om korleis ein bør driva misjon i vår tid. Det gjeld både forkynninga og ikkje mindre diakonien og hjepearbeid heime og ute. Kristen verditenking om vårt samfunnsansvar i møte med eit meir og meir fleirkulturelt samfunn er det ikkje mindre debatt om. Kva svar bør vi gje? Går det an å vera tydeleg profilert og samtidig syna respekt for andre religionar og livssyn? Vi kan venta ein engasjert talar og høgaktuelle spørsmål å tenkja over. Etter foredraga blir det høve til spørsmål om samtale. Enkel servering mellom timane.
Karl Johan Hallaråker er utdanna prest, tidlegare bibelskulerektor og generalsekretær i ImF. Han har skreve fleire bøker og kjend frå media. Han har også besøkt Kvam fleire gonger tidlegare. Vi vonar at mange merkar seg datoen og kjem til bedehuset denne kvelden.