Mellombels tilkomstveg til Norheimsund bedehus

Anleggsarbeidet med ny vidaregåande skule i Kvam starta opp denne veka. Ei følgje av dette er at bedehuset i Norheimsund no er omringa av byggjeplass-gjerde for at anleggsområdet skal vera sikra. Mellombels tilkomstveg til bedehuset er inntil vidare etablert frå den gamle busslomma og opp mot bedehushjørna, sjå foto. Næraste parkeringsplass vil no vera ved Spar (øvre nivå bortanfor Hardanger Treningssenter/ Mekk). For transport av utstyr som krev bil til hovudinngang på bedehuset, vil hovudport til anleggsområdet måtta nyttast. Opning av hovudport krev nøkkelkort, og Hans Gravdal, Vidar Sangolt, Eli S. Tveitane og Tore Skeie vil ha slikt kort.

Bøne- og inspirasjonshelg

Bøne-inspirasjonshelg for kvinner 2. – 3. september på Wallemtunet, Kvamskogen Temaet er: «Kom nära mig!» Med eit ønskje om å koma saman i bøn og lovsong og inspirera kvarandre, anten me er mange eller få der me bur, inviterer me til denne helga. Me reknar med at det kjem kvinner frå ulike deler av Hardanger og området rundt.  Inviter med deg vener og bønepartnerar og kom! Du kan lesa meir om programmet og påmelding her. PÅMELDINGSFRIST: 27. august til est@bushsoft.com eller 47 30 89 81 Eli S. Tveitane. Velkomen til bøn og fellesskap!  Arr. NIM v/ Herdis Austevoll, Ragnhild Skeie og Eli Tveitane

Sommaravslutning for ØIM

Sundag 4. juni kl. 11.00 vert det sommaravslutning for Øystese Indremisjon i hagen bak Øystese bedehus. Det blir andakt av Randi Sæleset, natursti og grilling. ØIM stiller med grillmat og drikke. Me tek opp ein kollekt! Ta med vener og kjente og møt opp 🙂 Velkomen!

Sommaravslutning for ungdomskoret 22. mai

Pga. dårleg vêrmelding blir sommaravslutninga flytta til hagen bak Øystese bedehus. Me tenkjer å vere ute, med bedehuset som backup 🌧😀. Det blir grilling og sporløp – som planlagt. Ta med gode klede, grillmat og drikke. Oppmøte er kl. 18.00 og me avsluttar kl. 21.30. Alle som skal starte i 8. klasse til hausten er velkomne til å bli med 🎶😊