LINK 2021

Årets LINK nærmer seg! Vi i styre ser frem mot helgen med stor forventning om at dette skal bli en helg med Jesus i sentrum for bygdens ungdom. Kanskje lurer du på hva LINK egentlig er, da håper jeg du får svar her.

LINK er et gratis ungdomsarrangement for ungdom av ungdom. Det er ingen påmelding, man kan møte opp på akkurat det man ønsker, men vi tror at det er ekstra kjekt å være med på alt opplegget helgen har å by på. Det blir kafè på kvelden hvor man kan kjøpe brus, pizza, sjokolade og is. Det blir også mulig å kjøpe middagsbuffet for 50kr på lørdagen.

Visjonen til LINK er «Vi vil skape et møtepunkt mellom ungdommer i bygden og elever ved Framnes. Vi vil vinne nye til Jesus, la de vokse i troen og bli utrustet».

Fredag blir det kveldsmøte med Solveig Hosøy som skal være med oss som taler gjennom hele helgen. Vi skal bli ledet i lovsang av et team fra Framnes vgs. Vi får også flott musikalsk innslag av Norheimsund og Øystese ungdomskor. Etter møte blir det kafè med sosialt og underholdning av elever ved Helgeland folkehøyskole.

Lørdag er det program fra tidlig til sent. Vi starter med bibeltime, Solveig Hosøy skal undervise i Guds ord. Etterpå blir det aktiviteter i Øystese hallen. Her kan de velge mellom klatring og radiostyrte biler. Det blir også en tredje aktivitet i og rundt Øystese bedehus; Crazy games. Kl. 15.30 blir det middagsbuffet hvor det blir servert lasagne med salat. Her kan du spise så mye du vil for 50 kr. Etter middag kan man velge mellom tre seminarer; Disippelliv ved Solveig Hosøy, KRIK ved Øyvind Backe, Ung og kristen ved Jakob Haaberg. Mellom seminar og kveldsmøte blir det servert gratis forfriskninger. Kl. 19.30 er det kveldsmøte med tale fra Solveig. Etter møte er det lovsangskveld med talentfulle musikere fra Helgeland folkehøyskole. Kafèen åpner etter kveldsmøte.

Søndag avslutter vi helgen med familiefest i regi av LINK. Her ønsker vi hele familien velkommen til et møte ledet av ungdommene, tale av Solveig Hosøy og lovsang av teamet fra Framnes. Norheimsund og Øystese ungdomskor kommer også denne dagen og gir oss flott sang. Etter møte blir det servert kaffe og kaker. For barna blir det ulike aktiviteter, de kan få prøve ansiktsmaling og fiskedam. Kanskje blir det noe søtt til de og?

Vi håper dette vil bli en flott helg! Inviter gjerne med deg noen som burde få med seg dette arrangementet.

VELKOMMEN!

Jubileumsspelet om Hans Nielsen Hauge kjem til Norheimsund! Tysdag 16. november kl. 19.00 kan du oppleve dette i Norheimsund kyrkje! Vil du læra, le og bli riven med? Av myndige bondekoner, sjølvgode potetprestar, håplause lensmenn og trongsynte pietistar? Hans Nielsen Hauge og haugianismen er ein himmelsk lapskaus av kvardagsliv, åndsliv, næringsliv, fattigdom, rikdom, konfliktar og omsorg. Haugerørsla har sett djupe spor i landet generelt og Vestlandet spesielt. Haugerørsla var også opptakten til Indremisjonssamskipnaden (IMS).
Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel. Me trur jubileumsspelet kan hjelpa oss til å sjå kvifor me blei som me blei her i landet. Bli med tilbake til perioden 1796 til 1842, og opplev kva som skjedde i bygd og by i landet og på Vestlandet – med ein hyperaktiv, strikkande Hans Nielsen Hauge i front. Møt dei som var med og mot, forfølgjarar og etterfølgjarar. Musikalske perler, gripande situasjonar og gapskrattande scener kjem på løpande band. Fire skodespelarar og musikar speler 30 roller i løpet av halvannan time. Lek og lærd, styrande kvinner og myndige menn, bønder og handelsfolk, biskop og lensmann, alvorstynga predikantar og lystige haugianarar.

Billettar kjøper du ved inngangen frå kl. 18.00. Møt i god tid! Velkomen! Arr.: Norheimsund Indremisjon, Øystese Indremisjon, Øystese sokneråd og Vikøy sokneråd.

Forsamlinga – eit helbredande fellesskap

Vi som har bønetenesta under allesamansamlingane, vil gjerne invitere til å gjere seg nytte av denne tenesta gjennom forbøn. Og vi vil understreke at det treng ikkje vere store ting for å søkje forbøn. Til Gud får vi kome med alt, lite som stort. Du kan leggje ein lapp med forbønsemne i den vesle forbønskassen i gangen. Namn blir ikkje brukt utan at du sjølv gjerne vil det. Det kan også gjelde forbøn for andre. Dette blir teke med i forbøna under møtet og vidare på bønemøta tysdags morgonar. Når møtet er slutt, sit forbedar framme og er open for samtale/ forbøn. To tenester vil vi særleg halde fram, sidan dei ofte kjem litt i bakgrunnen: Den eine er salving og forbøn ved sjukdom, slik vi ser det skildra i Jak 5,14f. Også her vil vi understreke at dette ikkje berre gjeld alvorlege tilfelle, men er eit høve til å dele med ein annan det du måtte kjenne på eller slite med i så måte. Og så i fellesskap gå til Gud med det, slik hans ord inviterer oss til, og få kvile i det og med forventning til kva Gud vil gjere. Den som ønskjer ei slik forbønsteneste etter eit møte, vil bli teken med opp på kontoret bak galleriet, slik at handlinga kan skje i ei skjerma ramme. Forbedaren vil då be ein annan vere med som medbedar. Det er naturlegvis også fullt mogeleg å be om ei slik teneste heime. Då er det berre å kontakte vedkomande forbedar eller underteikna. Den andre tenesta er skriftemålet, ei hjelp til å bli skikkeleg løyst frå skuld og skam som det kan opplevast vanskeleg å bli fri frå, sjølv om ein gjerne mange gonger og over lengre tid har bede Gud om tilgjeving. Her òg har Guds ord sine lovnadsord. Jesus er inne på det fleire gonger. I Matt 18,18 les vi: «og alt det de løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.» Jfr. Joh 20,21. I Jak 5,16 står det: «Vedkjenn då syndene for kvarandre og be for kvarandre, så de kan verta lækte.» Poenget er ikkje å rekne opp alt som ein kan ha gjort eller sagt av gale ting, men det som tyngjer samvitet. For målet med denne tenesta er å lytte inn røysta frå nådetruna gjennom forbedaren: Syndene dine er tilgjevne. Du er fri.

Audun Aase, Norheimsund Indremisjon

Bilete

Norheimsund Indremisjon ynskjer å koma i kontakt med deg som har bilete i tilknyting til indremisjonen/ bedehuset. Me ynskjer kopiar som kan takast vare på for ettertida. Nokon vil me finna plass til i jubileumsbok som er planlagd utgjeven hausten 2022 (NIM 150 år). Nokon kan leggjast på nettsida vår, eller arkiverast som verdifull ressurs for seinare bruk.

Me trur det kan liggja mange verdifulle foto rundt i heimane. Har du eldre eller nyare bilete som du trur har interesse, så ta kontakt med Olav Helleve.

Helgatun weekend

Koret skal på sin årlige Helgatun weekend 19-21. november. I år kan også du som går på origo eller KRIK bli med. Det blir spennende program med bibeltimer, aktiviteter, underholding, korøving m.m. For deg som ikke går i koret vil det være alternativt opplegg under korøvingene. Fullstendig program kommer når det nærmer seg.

Bli med! Og inviter gjerne med deg en venn eller tre.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

Oppdaterte linkar for opptak av tysdagsbibeltimar med Egil Gammelsæter. Øystese Bedehus

Egil Gammelsæter har hatt bibeltimar i Øystese bedehus også i vår. Dette har vært tysdagskveldane klokka 19.30 og også 19.00.. Bibeltimar for hausten er kome igang. Snart er heile Johannesevangeliet gjennomgått.

Opptaka fram til og med desember 2020 er lagt ut på youtube og kan høyrast der. Trykkjer du på video-linken nedanfor kjem du rett til spelelista på youtube der alle bibeltimane som er lasta opp ligg.