Fjelltun-møte i Norheimsund

Onsdag 1. juni kl. 19.30 blir det møte med Fjelltun Bibelskole i Norheimsund bedehus. Det blir tale ved Jan Helge Aarseth og kollekt til bibelskulen. Studentane bidreg med song og vitnesbyrd. Alle er velkomne!