Forsamlingskoferanse 7. mars

Laurdag 7. mars vert det på ny Forsamlingskonferanse i Norheimsund bedehus! Me ynskjer å utrusta og styrka dei lokale fellesskapa, laga og bedehusa våre, og inviterer difor alle som er engasjert i lokalt arbeid til Norheimsund denne dagen. I tillegg til fellesøkter med undervisning av Gunnar Ferstad, Marit Hårklau Ådnanes og Johannes Olsen, vert det også lokale innslag der me får høyra om arbeidet i fleire av bygdene. Det vert dessutan ei økt med fokustid der du vel ein av følgjande; barne- og ungdomsarbeid, smågrupper eller medvandring. Vidar Sangolt m.fl. leier i lovsong. Det vert servering av middag. Me håpar og trur at Forsamlingskonferansen kan vera med og utrusta, styrka og inspirera bedehusarbeidet i området. Me gler oss til ein fantastisk dag saman. Pris kr 300,-. Påmelding innan onsdag 4. mars. Klikk her for påmelding. Arrangør er IMS.

Basar for NMS i Norheimsund

Basar for NMS i Norheimsund Velkomen til basar for NMS fredag 13. mars i Norheimsund bedehus. Loddsal frå kl. 18.00. Basaren byrjar kl. 18.30. Andakt ved Johnny Knudsen. Heims musikklag spelar. Åresal og hovedtrekning med mange fine gevinstar. Og sjølvsagt vert det pause med god mat, kaffi og prat. Me får ein gild kveld saman, samtidig som me støttar det viktige arbeidet som NMS gjer i mange land. Velkomen til basar, liten og stor! Helsing Norheimsund og Vikøy kvinneforeining for NMS. NB! Du er og velkomen til loddkjøp på butikkar frå torsdag 5. mars.

Nytt styre i Øystese Indremisjon

På årsmøtet til Øystese Indremisjon, fredag 7. februar, vart fylgjande styre valt; Vidar Sangolt (leiar), Sarah-Linn Black, Miriam Sørheim Almeland, Randi Sæleset, Nils Gunnar Oma, Richard Longo, Bent Inge Bentsen, Andreas Ølfarnes og Jakob Haaberg (vara). Me ynskjer det nye styret lukke til!

Nytt styre i Norheimsund Indremisjon

På årsmøtet til Norheimsund Indremisjon, fredag 31. januar, vart fylgjande styre valt; Eli Tveitane (leiar), Tore Skeie, Jakob Bjørke, Solveig Norheim, Åslaug Bjelland Sætrenes, Solveig Lønning Sangolt (1. vara) og Ole Bjørn Kristensen (2. vara). Me ynskjer det nye styret lukke til!

Medlemsmøte: Arbeidet på bedehuset

Onsdag 12. februar kl. 19.30 blir det medlemsmøte for Norheimsund Indremisjon i Norheimsund bedehus. Dette er ein viktig møtestad for å dela tankar om arbeidet og koma med gode innspel til styret. Eli S. Tveitane har kort innleiing (framhald frå årsmøtet). Etterpå blir det samtale rundt småbord om saker frå årsmøtet medlemane ønskjer å snakka vidare om og om sastingsområda foreslått i årsmeldinga. Kva tenkjer me er viktig i tida framover? Det blir enkel servering. Set av kvelden og ver med å gjera fellesskapet på bedehuset til slik me ønskjer at det skal vera! Velkommen til undervisning, mat og prat!

Velkomen til NØUK – basar

Sundag 9. februar kl. 16.00 arrangerer Norheimsund & Øystese Ungdomskor basar i Norheimsund bedehus. Det vert både boktrekning og åretrekningar. Ungdomskoret syng. Det er mange flotte gevinstar. Ta med vener og familie og kom på basar!

Vaskehjelp i Norheimsund bedehus!

Vaskedugnaden på bedehuset fungerer fint, men det trengst nye med i dugnadsgjengen. Ein har ansvar for reinhald ei veke om gongen, om lag tre gonger i året. Ta kontakt med Ole Håland (tlf. 97623246) dersom dette kan vere noko for deg. Vanlegvis er det to som deler på ansvaret kvar veke. – husstyret i NIM –