Opptak frå bibeltimar i Efeserbrevet våren 2022

Også i vår har Egil Gammelsæter hatt bibeltimar i Øystese bedehus. Tema denne våren har vært Efeserbrevet. Oppmøtetid har vært tysdagar klokka 19.00.

Her er link til speleliste på YouTube med desse opptaka. God lytting.

Spelelista bibeltimar i Efeserbrevet på bedehusweb kanalen på youtube.

Oppdaterte linkar for opptak av tysdagsbibeltimar med Egil Gammelsæter. Øystese Bedehus

Egil Gammelsæter har hatt bibeltimar i Øystese bedehus også i vår. Dette har vært tysdagskveldane klokka 19.30 og også 19.00.. Bibeltimar for hausten er kome igang. Snart er heile Johannesevangeliet gjennomgått.

Opptaka fram til og med desember 2020 er lagt ut på youtube og kan høyrast der. Trykkjer du på video-linken nedanfor kjem du rett til spelelista på youtube der alle bibeltimane som er lasta opp ligg.

Gjevarteneste

Mange Takk!

Me er veldig takksame for alle som er med på fast gjevarteneste til Norheimsund Indremisjon og til ungdomsarbeidaren vår. Og også alle små og store gåver som kjem inn direkte på kontoar til Indremisjonen. Dette gjer at vi kan oppretthalda det gode arbeidet vidare – Ordet om Jesus Kristus til bygdene våre.
Har du anledning til å støtte?
Om du har anledning til å gje ei gåve til arbeidet, kan du setje inn di gåve til kontonummer: 3530.20.31469
Vil du støtte fast, og samtidig få igjen på skatten for dette, les det som står om
fast gjevarteneste.
 
Mange takk for alle bidrag.
Norheimsund Indremisjon